Contact

Meer weten? Bel, mail, schrijf of fax ons.
Wij helpen u graag!

Neem contact op via e-mail.

Rietdijk B.V.
Postzegel- en Muntenveilingen
Noordeinde 41
2514 GC DEN HAAG

Openingstijden:

Van maandag t/m vrijdag
Tussen 9.00 uur en 17.00 uur.


Tel.: +31 (0)70 - 36 47 957
Fax.: +31 (0)70 - 36 32 893

E-mail: info@rietdijkveilingen.nl
Internet: www.rietdijkveilingen.nl

Via post of via e-mail

Een belangrijk, zo niet hét belangrijkste onderdeel van een taxatie is de beoordeling van de kwaliteit van het te taxeren materiaal. Kwaliteit is op afstand nauwelijks te beoordelen.

Toch kunnen onze taxateurs van collecties of partijen, die eenvoudig te omschrijven zijn, zonder deze in te kijken een indicatie van de waarde geven. Zij gaan hierbij uit van een doorsnee kwaliteit. Voor de belangrijke stukken kan een foto of scan de nodige extra informatie geven. Een indicatie van de waarde per post of e-mail brengt voor u geen kosten met zich mee.

Uiteindelijk zullen wij in veel gevallen het materiaal zelf moeten zien om tot een definitief taxatiebedrag te komen.

Omschrijving
Hoe beter de omschrijving van het materiaal, des te nauwkeuriger de indicatie die wij kunnen geven. Binnenkomende e-mails worden meteen bekeken, u krijgt zeer snel een reactie.

Benodigde informatie:

  • Omschrijving van verzamelgebied of -gebieden.
  • Bij postzegels: omschrijving van de staat. Zijn de zegels postfris, ongebruikt of gebruikt?
  • Bij munten: omschrijving van de kwaliteitsnormen.
  • Opgave van de periode, waarover de collectie of partij zich uitstrekt.
  • Opgave catalogusnummers alsmede naam en jaar van uitgave van de gebruikte catalogus.
  • De totale cataloguswaarde (zonder massagoed en doubletten) alsmede naam en jaar van uitgave van de gebruikte catalogus.
  • Foto’s of scans van de betere items.
  • Indicatie van de kwaliteit van de betere items.
 


Alles op een rijtje:

Taxatieregeling