Beschikbare publicaties van onze veilingen.

Voor het bestellen van een of meer van onderstaande veilingcatalogi kunt u hier contact opnemen. U krijgt dan van ons een bericht ten aanzien van de beschikbaarheid en de totale kosten van uw bestelling, waarna u ons kunt betalen. Wij zorgen vervolgens voor verzending naar het door u gewenste adres.

Wanneer u een catalogus van een komende postzegel- en/of muntenveiling zou willen ontvangen volstaat het sturen van een e-mail met het verzoek daartoe. Zorgt u er dan wel voor dat u in uw e-mail aangeeft of een catalogus van de postzegelveiling van van de muntenveiling zou willen ontvangen. Uiteraard hebben we voor de verzending van de papieren veilingcatalogi een volledig adres nodig. 

Postzegelveilingcatalogi 

Muntenveilingcatalogi 

Postzegelveiling 413

Najaar 2019

Veiling met ruim 2500 kavels met een mooie afdeling losse nummers stempels en posthistorie, Topnummers Nederland en O.R.

Een prachtige afdeling collecties en mappen Nederland met een groot aantal nalatenschappen die als object worden aangeboden. o.a. een prachtkavel Drukwerk-rolstempels 

Het buitenland bevat heel mooi Italië en gebieden. Zoals altijd een hele grote afdeling 
avontuurlijke  dozen en partijen waarbij landen- verzamelingen als geheel verkaveld.

Een grote veiling van 4 zittingen verdeeld over 2 dagen op woensdag, donderdag 

Full color uitgave.

€ 10,- + verzendkosten

Muntenveiling 407

Najaar 2019

Twee veilingcatalogi deze keer. Een exemplaar met een bijzonder grote afdeling gouden en zilveren munten, vele avontuurlijke partijtjes, mooie afdeling penningen o.a. Vroedschaps-penningen en een grote collectie Niel Steenbergen. Leuk provinciaal en Koninkrijk, wat papiergeld en veel goud en zilver in aantallen.

Daarnaast een aparte veilingcatalogus (jubileumveiling) met een single ownersale van ruim 200 onder-scheidingen waarbij zeer zeldzame Nederlandse, en Nederlands Indische exemplaren. Tevens goed materiaal van Duitsland, Frankrijk en Japan. 

Een veiling van 2! zittingen verdeeld over een ochtend, middag zitting. 

Full color uitgave. 

€ 15,- + verzendkosten.

Postzegelveiling 412

Voorjaar 2019

Veiling met ruim 2700 kavels met een zeer indrukwekkende afdeling dozen.

Een prachtige afdeling collecties en mappen Nederland met een groot aantal nalatenschappen die als object worden aangeboden. 

Het buitenland bevat heel mooi Duitsland en gebieden.  Tevens een uitgebreide afdeling post-historie met heel goed Lucht- en Zeppelinpost

Een grote veiling van 5 zittingen verdeeld over 3 dagen op woensdag, donderdag en vrijdag

Full color uitgave.

€ 10,- + verzendkosten

Muntenveiling 406

Voorjaar 2019

Veiling met bijna 1800 kavels een prachtige afdeling provinciaal en Koninkrijk. Veel beleggingsgoud van Nederland en Frankrijk met zowel ouder als modern materiaal. 

Een uitgebreide afdeling modern materiaal waarbij heel veel Euro sets. en gouden € 10,- Bijzondere afdeling oude penningen met historiepenningen met o.a. vroedschapspenningen en Chris van der Hoef. 

Bijzondere afdeling papiergeld waarbij diverse Nederlandse biljetten maar ook vee Franse koloniën. Een veiling van 3! zittingen verdeeld over een ochtend, middag en avond zitting. 

Full color uitgave. 

€ 10,- + verzendkosten.

Postzegelveiling 411

Najaar 2018

Veiling met ruim 2800 kavels met een mooie afdeling losse nummers met name Nederland

Een prachtige afdeling collecties en mappen Nederland met een groot aantal nalatenschappen die als object worden aangeboden. 

Het buitenland bevat heel mooi België, Portugal en Spanje. Tevens een uitgebreide afdeling post-historie met heel goed Duitsland

Zoals altijd een hele grote  afdeling avontuurlijke  dozen en partijen waarbij landen- verzamelingen als geheel verkaveld.

Een grote veiling van 5 zittingen verdeeld over 3 dagen op woensdag, donderdag en vrijdag

Full color uitgave.

€ 10,- + verzendkosten

Muntenveiling 405

Najaar 2018

Veiling met ruim 1500 kavels een prachtige afdeling klassiek met Griekse en Romeinse munten.

Veel beleggingsgoud van Frankrijk en Oostenrijk. 

Een uitgebreide afdeling modern materiaal waarbij heel veel Euro sets en series alsmede speciale uitgaven. 

Kleinere afdelingen Koninkrijk en Penningen. Buitenland afdeling met bijzonder Brazilië en Portugal.

Bijzonder papiergeld met een zeer zeldzame serie bankiersbiljetten uit 1914.

Een veiling van 2 zittingen verdeeld over een middag en een avond zitting. 

Full color uitgave. 

€ 7,50 + verzendkosten.


Postzegelveiling 410

Voorjaar 2018

Veiling met ruim 2300 kavels met een mooie afdeling losse nummers met name Nederland "back of the book", Engeland en Zweden. Zeer grote afdeling collecties en mappen Nederland met een groot aantal nalatenschappen die als object worden aangeboden. Het buiten-land bevat o.a. een prachtige afdeling Scandinavië. Tevens een mooie afdeling posthistorie met o.a. prentbriefkaarten en 
postwaardestuken van Duitsland

Tenslote een grote afdeling avontuurlijke (ruim 640 kavels!) dozen en partijen waarbij landenverzamelingen als geheel verkaveld.

Full color uitgave.

€ 10,- + verzendkosten

Muntenveiling 404

Voorjaar 2018


Wederom een veiling met een gouden randje. Veel veel gouden tientjes en beleggingsgoud en zilver in de vorm van losse stukken als ook van moderne series. Zilvergeld in aantallen, een aantal onderscheidingen en een grote afdeling met dozen en doosjes. 

Ruim 100 kavels met moderne gouden rijksmunt uitgaven in originele verpakking. Alsmede schaarse coinfairsets met zilveren penningen, zilveren Loeki etc., etc. 

Prima afdeling buitenland waarbij met name aardig Duitsland. Tevens diverse kavels penningen en sieraden.

Full color uitgave.


€ 7,50,- + verzendkosten

Postzegelveiling 409

Najaar 2017

Veiling met ruim 2200 kavels die alle met de markt en het online bieden in ogenschouw allemaal wat groter en spannender zijn gemaakt. Natuurlijk mooie afdelingen losse nummers met in het bijzonder: Nederland, China, België, Scandinavië, Zwitserland en Italië met gebieden. Werkelijk prachtige afdeling collecties buitenland met grote collecties Engelse en Franse Koloniën, Motieven etc. etc. 

Tevens een enorme afdeling (ruim 630 kavels!) dozen en partijen waarbij zeer veel postfris thema materiaal. 

Full color uitgave.

€ 10,- + verzendkosten

Muntenveiling 403

Najaar 2017

Wederom een veiling met een "gouden randje", bijna 1.500 kavels waarbij een grote hoeveelheid gouden en zilveren (beleggings-munten). Daarnaast ook mooi Koninkrijk waarbij een groot aantal betere Guldens en Rijksdaalders en 3 Guldens uit de regeerperiode van Willem I, II en Willem III. Tevens een mooie afdeling (Historie)penningen met VPK en KoninkrijkBij het buitenland ook veel gouden munten en een behoorlijke verzameling penningen waarbij diverse stukken van Karl Götz.  en diverse bijzondere onderscheidingen. Bij de dozen een grote hoeveelheid zilveren munten en penningen en Euromunten, alsmede vele grote en kleine avontuurlijke partijtjes.

Een indrukwekkende veiling!

Full color uitgave

€ 7,50 + verzendkosten

Postzegelveiling 408

Voorjaar 2017

Mooie veiling met ruim 3.500 kavels waarbij een uitgebreide  en zeer mooie afdeling met schitterende  kleinrondstempels, buitenland met prachtig Italiaanse gebieden en met o.a. luchtpost waarbij vele betere stukken. Een mooie afdeling buitenland waarbij goed Engelse koloniën (vele collecties) en een mooie afdeling Skandinavië. 

Tevens een grote afdeling dozen waarbij voor elk wat wils! 

Full color uitgave.

€ 10,- + verzendkosten

Muntenveiling 402

Voorjaar 2017

Veiling met een "gouden randje". 1.500 kavels waarbij een grote hoeveelheid gouden en zilveren (beleggingsmunten) o.a. bijna 100 Krugerranden. Tevens een fantastische verzameling Koninkrijk waarbij zeer mooie Guldens en Rijksdaalders uit de regeerperiode van Willem II en Willem III. Bij het buitenland enige mooie stukken van Danzig en Engeland. Tenslotte ruim 300 dozen en doosjes met zowel moderne € 10,-, € 20,- en € 50,- als avontuurlijke partijtjes.

Mooie veiling

Full color uitgave

€ 7,50 + verzendkosten

Postzegelveiling 407

Najaar 2016

Mooie veiling met ruim 3000 kavels waarbij een uitgebreide  en zeer mooie afdelingen puntstempels en kleinrondstempels, buitenland met prachtig Oostenrijk en China postfris waarbij vele betere stukken en een  grote afdeling verzamelingen en partijen in dozen en doosjes.

Tevens een grote buitenlandse winkelvoorraad in ordners  verkaveld per land, met van elk gebied voornamelijk kleine aantallen sets en series, ideaal voor de wederverkoper!

Full color uitgave.

€ 10,- + verzendkosten

Muntenveiling 401

Najaar 2016

Mooie veiling van ruim 950 kavels waarbij mooie afdelingen Koninkrijk, Penningen en Buitenland.

Enkele highlights zijn een Proofset uit 1936 van de USA en enkele zeldzame penningen uit Italië en toneelprijzen van Albert van Dalsum.

Verder zoals altijd een mooie afdeling collecties diverse landen in mappen en albums. Tenslotte ruim 150 dozen en doosjes met voor elk wat wils.

Full color uitgave.

€ 7,50 + verzendkosten

Postzegelveiling 406

Voorjaar 2016

Prachtige veiling met ruim 2300 kavels waarbij een uitgebreide  en zeer mooie afdeling Nederland Nederland postfris waarbij vele betere stukken en een werkelijk gigantische afdeling verzamelingen en partijen in dozen en doosjes.

Ook mooi buitenland met o.a. zeer mooie  afdelingen België, Frankrijk en Scandinavië zowel losse nummers als collecties. Tevens een grote winkelvoorraad in zakjes verkaveld per land vanaf klassiek.

Full color uitgave.

€ 10,- + verzendkosten

Muntenveiling 400

Voorjaar 2016

Mooie veiling van ruim 1000 kavels waarbij aardige afdelingen Zuidelijke Nederlanden en buitenland o.a. veel Thalers en Crownsize munten van met name Duitsland en Italië.

Highlights zijn een ½ Pond uit 1892 van Z.A.R. Proof en een Duitse Thaler uit het Graafschap Rietberg.

Veder zoals altijd een mooie afdeling collecties diverse landen in mappen en albums. Tenslotte ruim 200 dozen en doosjes met voor elk wat wils.

Full color uitgave

€ 7,50 + verzendkosten


Postzegelveiling 405

Najaar 2015

Prachtige veiling met ruim 2750 kavels waarbij een uitgebreide stempel-afdeling en Japanse Bezetting. Mooie afdeling Nederland waarbij vele betere stukken en een gigantische afdeling partijen en verzamelingen in dozen en doosjes.

Ook mooi buitenland met o.a. zeer mooie  afdelingen Zwitserland  en Scandinavië zowel losse nummers als collecties. Tevens een grote hoeveelheid landenverzamelingen van klassiek t/m zeer modern. 

Full color uitgave.

€ 10,- + verzendkosten

Muntenveiling 399

Najaar 2015

Mooie veiling met een belangrijke afdeling Provinciale munten, een grote afdeling gouden tientjes en dukaten. Zeer uitgebreide afdeling buitenland met een grote hoeveelheid gouden munten. Leuke afdeling historiepenningen en een grote afdeling VPK penningen. Opvallend is ook de grote afdeling papiergeld zowel los als in kleinere en grotere samen- stellingen. Daarnaast ook een behoorlijke afdeling literatuur en traditiegetrouw sluit de veiling  met ruim 150 avontuurlijke partijen in dozen en doosjes. 

Full-color uitgave.

€ 7,50 + verzendkosten.
Voorjaarsveiling 404

Voorjaar 2015

Ruim 2000 kavels waarbij een mooie afdeling Halfrond en Kleinrondstempels, Posthistorie. Grote afdeling dozen waarbij zeer omvangrijke partijen met voor elk wat wils, Collecties en voorraden Nederland, Overzeese Rijksdelen, Europa en Overzee zowel losse nummers waarbij zeer zeldzame misdrukken (Watersnood 1953) en mooie klassieke afdeling afkomstig van een prachtige verzameling Nederland en O.R. uit het buitenland. 

full-color uitgave.

€ 10,- + verzendkosten.


Voorjaarsveiling 398

Voorjaar 2015


Ruim 1200 kavels waarin opgenomen een prachtige wereldcollectie in honderden kavels veelal per land/gebied ondergebracht. Tevens een mooie afdeling Provinciale munten, Koninkrijk, inclusief betere gouden Vijfjes en Tientjes. Daarnaast goed buitenland met een behoorlijk aantal Engelse munten en prachtig Brits India. Aardig wat beleggingsgoud met name van Zuid-Afrika maakt deze veiling compleet. Neemt u de tijd voor bezichtiging van de
kavels!

Uitverkocht

Najaarsveiling 403

Najaar 2014

Ruim 2900 kavels waarbij een uitgebreide afdeling Kleinrondstempels, Posthistorie, Prentbriefkaarten, Collecties en voorraden Nederland, Overzeese Rijksdelen, Europa en Overzee zowel losse nummers als kleine en grote verzamelingen en partijen met zeer bijzonder Tjechoslowakije en Scandinavië.

full-color, uitgave.

€ 10,- + verzendkosten.

Najaarsveiling 403

Najaar 2014

Speciaalveiling posthistorie

Ruim 550 kavels posthistorie Nederland, Overzeese Rijksdelen, Europa en Overzee afkomstig uit een oude verzameling in vele jaren samengesteld waarin zeer schaars en weinig aangeboden materiaal in veelal zeer avontuurlijke samenstellingen!

full color uitgave.

€ 7,50
+ verzendkosten
.

Najaarsveiling 397

Najaar 2014

Veiling met ruim 900 kavels, mooi Provinciaal met enige gouden afslagen, koninkrijk in mooie kwaliteit  waarbij een grote afdeling Nederlandse gouden munten met enkele en dubbele Dukaten, gouden vijfjes en Tientjes (incl. Willem I en II). Ook een behoorlijke afdeling Nederlands materiaal in originele verpakking van 's-Rijksmunt. In de dozen/partijen en restanten  o.a. uitgebreide collecties Finland en veel zilvergeld en zilveren penningen. Uitgebreide afdeling primitieve betaalmiddelen waarbij Plaatgeld. Mooie  afdeling Penningen met een speciaal verzameling van de kunstenaar Willem Verbon met unica!

Uitverkocht

Voorjaarsveiling 402

Voorjaar 2014 

Ruim 3300 kavels waarbij een uitgebreide afdeling Halfrondstempels en Puntstempels, Mooie afdeling Nederland waarbij uitgebreid Port zowel als losse nummers als ook in samenstellingen. Buitenland met mooie afdelingen China en Scandinavië. Tevens een grote hoeveelheid landen- verzamelingen van klassiek t/m zeer modern. 

Uitverkocht

Voorjaarsveiling 396

Voorjaar  2014

Ruim 850 kavels waarbij behoorlijk wat partijen Provinciale duiten, Engelse Tokens, Prima afdeling Spanje, enkele zeldzame stukken zoals een Engelse Rozennobel en een Novodel van een Tsaar Peter de Grote Dukaat. Daarnaast beleggingsgoud en zilver in aantallen van zowel Nederland als buitenland en tenslotte avontuurlijke sectie dozen, waarbij van rijp tot groen.

Uitverkocht

Najaarsveiling 401 

Najaar 2013

Veiling met ruim 3250 kavels waarbij een uitgebreide afdeling puntstempels (deel 2) een prachtige afdeling Losse nummers Nederland en Buitenland waarbij veel China, Rusland en Scandinavië. Tevens een unieke collectie Tsjechoslowakije posthistorie, enorme verzameling precansels USA en nog veel en veel meer.


Uitverkocht

Najaarsveiling 395

Najaar 2013

Een grote beleggingspartij met modern goud en zilver, veel munthuis uitgaven. In deze veiling wederom een collectie V.P.K. penningen en Delft penningen. Mooie afdeling Buitenland Tevens een zeer avontuurlijke afdeling met dozen waarbij partijen met o.a. bijzondere zilver en goud uitgaven in originele verpakkingen. Tevens een verzameling papiergeld vnl. Zuid-Oost Azië in enkele grote kavels.  

Uitverkocht

Voorjaarsveiling 400 

Voorjaar 2013

Jubileumveiling met daarin o.a. opgenomen de postzegelcollectie van Harry Mulisch, een fantastische vezameling Puntstempels op emissie 1872, een unieke collectie Postbuskaartjes, zeer uitgebreid Engels en Franse Koloniën, merendeels verkaveld per land/gebied en een uniek collectie Tibet . Uiteraard nog veel en veel meer.

Luxe, full-color, hardcover gebonden uitgave.

€ 20,- + verzendkosten.

Voorjaarsveiling 394

Voorjaar 2013

Mooie afdeling provinciale munten waarbij diverse zeldzame exemplaren van Zeeland en Leiden. Een enorme partij modern goud en zilver, veel munthuis uitgaven. In deze veiling wederom een collectie V.P.K. penningen. Mooi Engeland met zeldzame gouden munten van £ 2,- en £ 5,- Diverse penningen van Niel Steenbergen. Partijen zilvergeld, kilo-munten van zilver, kleine afdeling zeldzame en kostbare horloge's

Uitverkocht

Najaarsveiling 399

Najaar 2012

Prachtige veiling met o.a. een grote afdeling Engelse Koloniën in losse nummers en samenstelling alsmede fantastische kwaliteit klassiek Nederland. Enige bijzondere collecties Fiscaal, Prentbriefkaarten royalty, en veel stempelmateriaal.

Uitverkocht

Najaarsveiling 393

Najaar 2012

Ruim 1240 kavels waarbij veel goud en zilvermateriaal met veel gouden tientjes en gouden dukaten alsmede een enorme collectie penningen o.a. Van Baerll, Thema Delft, VPK en Karl Goetz. Tevens grote afdeling witte mappen, albums en dozen met o.a. partijen zilvergeld en literatuur.

Uitverkocht

Voorjaarsveiling 398

Voorjaar 2012

Grote veiling met behoorlijke afdeling posthistorie Nederland, Kleinrondstempels, Brieven, Grootrondstempels, Grote afdeling Engelse Koloniën zowel als los nummer als in samenstellingen, China etc.

Uitverkocht

 Voorjaarsveiling 392

Voorjaar 2012

Mooie veiling met behoorlijke afdeling antiek en provinciaal, grote afdeling Koninkrijk waarbij topnummers o.a. zeer zeldzame stuivers. Enorme collectie distributiebonnen, onderscheidingen van Nederland en Rusland.

Uitverkocht

Najaarsveiling 397

Najaar 2011

Grote veiling met kleinrondstempels Nederland, prachtig China en Frankrijk en heel veel Nederland met klassiek en postfris. Tevens  een prachtige afdeling collecties buitenland.  

Uitverkocht

catalogus postzegelveiling 397

Muntenveiling 391

Najaar 2011

Grote veiling met een enorme hoeveelheid gouden (beleggingsmunten) en partijen zilver en zilvergeld. Modern Nederland Bijzondere collectie Spanje en Finland. Daarnaast een prachtige collectie Nederlandse Onderscheidingen in 300 kavels.  

Uitverkocht 

Postzegelveiling 396

Voorjaar 2011

Veiling met een groot aanbod Nederland postfris, Voorfilatelie in aantallen samenstellingen en collecties, behoorlijke afdeling kleinrondstempel en buitenland met name goed Frankrijk. 

Uitverkocht

Muntenveiling 390

Voorjaar 2011

Grote veiling met een enorme hoeveelheid gouden (beleggingsmunten) en partijen zilver en zilvergeld. Tevens veel modern Nederland in originele verpakkingen en enige avontuurlijke wereldcollecties.

Uitverkocht

Postzegelveiling 395

Najaar 2010 

Grote veiling van Napoleontische brieven (Collectie Rodenburg en Stomp II) en een behoorlijke afdeling Klassiek Nederland waarbij veel postfris. Tevens een grote afdeling kleinrondstempels met vele luxe afdrukken.

Uitverkocht

Muntenveiling 389

Najaar 2010 

Enorme collectie gouden munten wereldwijd, tevens bijzondere stukken (goud) procinciale munten. Daarnaast een unieke goudbaar uit V.O.C. schip de Geldermalsen € 24.000,- en presentatie setje van de Zuid Afrikaanse Republiek 1892 € 50.000,-.

Uitverkocht

Postzegelveiling  394

Voorjaar 2010

Grote veiling van Napoleontische brieven (collectie Stomp I) en een behoorlijke afdeling Klassiek Nederland waarbij veel postfris. 

Uitverkocht

Muntenveiling 376

Najaar 2003

Enorme veiling penningcollectie Koch (opbrengst ruim € 250.000,-) Veilingcatalogus in 2 delen tekst en fotoplaten, musthave voor de gevorderde penningverzamelaar. Nog beperkt voorradig.

Uitverkocht

 De vrolijke avonturen van een fulltime postzegelhandelaar

Het verzamelen van postzegels is een fascinerende hobby die alleen al in Nederland door ongeveer 1 miljoen mensen wordt beoefend. Jammer genoeg hebben niet-verzamelaars vaak een verkeerd beeld van de filatelie. Als een romanschrijver een kleurloos figuur opvoert, verzamelt die steevast postzegels. In advertenties en reclamespotjes zien we hetzelfde verschijnsel. Daarom is dit boek niet alleen geschreven voor iedereen, die de filatelie al een warm hart toedraagt, maar ook voor niet verzamelaars, die van leuke verhalen houden en zich een eigen mening willen vormen. Geschreven door onze voormalige directeur dhr. Paul van Beek.

Prijs € 12,50  /  ISBN 978.90.8168.061.5

Voor het bestellen van deze uitgifte kunt u hier contact opnemen. Na overmaking van het bedrag op een van onze rekeningen zenden wij u deze publicatie toe, naar het door u gewenste adres. 

Algemene informatie

Veilingen

Team

Kantoor

Veilingzaal