Registreer

Om deel te kunnen nemen aan de online veiling dient u zich eerst te registeren. Alleen ons bekende klanten kunnen deelnemen aan de live veilingen. U kunt hieronder verzoeken tot deelname aan de live veiling.

Wij verstrekken u dan een login en een wachtwoord.

Let op:

  • Registratie dient plaats te vinden uiterlijk 24 uur voor aanvang van de veiling.
  • U kunt meebieden tot de aan u verstrekte kredietlimiet.
  • U neemt deel aan de veiling als ware u in de zaal.
  • Kavels worden verkocht volgens de veilingvoorwaarden.
  • Online bieders kunnen alleen in het biedstappenschema bieden.

Register

In order to participate in the live auctions you need to register first. Only known costumers can participate with live bidding. You can register to particiapte in the auction below.

We will then supply you with a login and a password.

Please note:

  • Registration must take place at least 24 hours prior to the auction.
  • You can purchase lots until your creditlimit has been reached.
  • You are participation in the auction as if you are in the room.
  • Lot are sold under general auction conditions.
  • Only bids within the auctions incridments are accepted.  
Online bieden
Live bidding

Login to Rietdijk live.