Registreer

Om deel te kunnen nemen aan de online veiling dient u zich eerst te registeren. Alleen ons bekende klanten kunnen deelnemen aan de live veilingen. U kunt hieronder verzoeken tot deelname aan de live veiling. Aarzel niet om een account aan te vragen we helpen u graag!

Wij verstrekken u een wachtwoord.

Let op:

 • Registratie dient plaats te vinden uiterlijk 24 uur voor aanvang van de veiling.
 • U kunt meebieden tot de aan u verstrekte kredietlimiet.
 • U neemt deel aan de veiling als ware u in de zaal.
 • Kavels worden verkocht volgens de veilingvoorwaarden.
 • Geen extra kosten voor het gebruik van RietdijkLive!
 • Online bieders kunnen alleen in het biedstappenschema mee bieden.
 • Sluit de live video van de veilingzaal wanneer u de website Rietdijklive gebruikt deze uitzending kan licht vertraagd zijn en dan mist u "uw" kavels! 

Registratieformulier

Download het formulier, print het uit,vul het in en scan of fotografeer het formulier. Vervolgens stuurt u het per e-mail of per post naar Rietdijk

Na controle verstrekken wij u per e-mail 
 • een inlognaam, 
 • een wachtwoord 
 • en een kredietlimiet. 

Registratie formulier online bieden.pdf Registratie formulier online bieden.pdf
Size : 417.361 Kb
Type : pdf

Register

In order to participate in the live auctions you need to register first. Only known costumers can participate with live bidding. You can register to particiapte in the auction by contacting us via e-mail below. Do not hesitate to take part in the auctions and contact us! 

We will supply you with a password.

Please note:

 • Registration must take place at least 24 hours prior to the auction.
 • You can purchase lots until your creditlimit has been reached.
 • You are participation in the auction as if you are in the room.
 • Lot are sold under general auction conditions.
 • No extra fees or costs!
 • Online only bids within the auctions increments are accepted.  
 • Close the live videofeed from the auctionroom when using Rietdijklive as this transmission can be slightly delayed and you might miss "your" lots!

Register

Foreign customers please contact us by e-mail to complete registration.

Log in bij:

Sign in at: