Contact

Meer weten? Schrijf, bel, fax of mail ons.
Wij helpen u graag! 

Neem contact op

Rietdijk B.V.
Postzegel- en Muntenveilingen
Noordeinde 41
2514 GC DEN HAAG

T +31 (0)70 - 36 47 957
F +31 (0)70 - 36 32 893

E info@rietdijkveilingen.nl
I www.rietdijkveilingen.nl 

 

Hoe gaat verkopen via onze veilingen in zijn werk?

Hieronder vindt u stapsgewijs alle informatie die voor de (aspirant)inzenders van onze postzegel- of muntenveiling nuttig kan zijn.


Rietdijk veilt alles op het gebied van filatelie (postzegels) en numismatiek (munten). Als u een collectie, een partij of betere losse items heeft aan te bieden, neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. U kunt -in elke samenstelling en omvang!- bij ons terecht met:

  • Postzegels, poststukken, prentbriefkaarten, etc.
  • Munten, bankbiljetten, penningen, goud, zilver, draagtekens, etc.
  • Collecties, nalatenschappen, partijen, beleggingsposten, winkelvoorraden, etc.

Afspraak voor een taxatie

Een afspraak met één van onze taxateurs is snel gemaakt. U kunt ons hiervoor van maandag tot en met vrijdag van 9.00-17.00 uur bellen met 070-3647957 en buiten kantoortijden met 06-20479585.  U kunt ons ook e-mailen om tot een afspraak te komen. Deze afspraak kan plaatsvinden op ons kantoor of, indien de waarde van uw inzending aanzienlijk is, desgewenst bij u thuis.

Beoordeling van uw inzending

Onze taxateur zal uw mogelijke inzending voor de veiling in uw aanwezigheid bekijken en daarna meteen verslag van zijn bevindingen doen. U krijgt van hem ook een betrouwbare indicatie van de veilingopbrengst, waarna u Rietdijk de definitieve opdracht tot veilen kunt geven.

De mogelijkheden na een taxatie van uw verzameling

Liever niet veilen maar een bod á contant? Dat kan natuurlijk ook. De taxateur zal u graag zo goed mogelijk adviseren zodat u een afgewogen beslissing kunt nemen. Op een veiling moet u vaak even wachten maar het netto resultaat is meestal beter. Verkoop á contant gaat natuurlijk sneller maar geeft meestal een wat minder netto resultaat. Als tussenvorm bestaat altijd de mogelijkheid van een renteloos voorschot. Uiteindelijk willen wij dat ook uw verzameling het hoogst mogelijke resultaat zal halen in beider belang!

Ontvangstbevestiging

Het materiaal, dat u ons ter veiling geeft, wordt vervolgens omschreven op een ontvangstbevestiging. Naast uw gegevens worden ook de afspraken over de commissie en de wijze van afrekenen vastgelegd. Zolang uw inzending onder de hoede van Rietdijk verkeert, is deze automatisch en gratis all risk verzekerd.

Na completering en ondertekening ontvangt u het originele ontvangstbewijs. De kopie blijft bij de inzending en vormt de leidraad bij de latere verwerking tot veilingkavels. Tot het zover is wordt uw inzending strikt gescheiden van de andere bewaard.

De laatste inzenddata voor het inbrengen van materiaal kunt u zowel op de overzichtspagina van de postzegelveiling als de muntenveiling vinden.   

Verkavelen

Een goede presentatie van uw inzending is van groot belang voor een succesvolle verkoop. Het verdelen van een collectie of partij, met het oog op een maximale opbrengst, heet verkavelen. Duurdere stukken worden, voorzien van een foto, los geveild. De rest van een inzending kan bijvoorbeeld per album, in onderdelen van albums, dan wel met meerdere albums tegelijk onder de hamer worden gebracht. Vaak worden onderdelen gesplitst, soms bij elkaar gevoegd. Kortom, het verkavelen is zeer specialistisch werk, waar drie van onze ervaren teamleden zich mee bezighouden. Bij Rietdijk weten we immers sinds 1919 dat een deskundige verkaveling een belangrijke basis voor een goede opbrengst van uw inzending is. 

Administratie

De gele kopie van de ontvangstbevestiging, waarvan u het origineel kreeg, is het begeleidingsdocument van uw inzending. Op deze kopie wordt na het verkavelen aangegeven hoeveel en welk soort kavels (los, map, collectie, doos) hiervan zijn gemaakt. Of het nu enkele kavels zijn of honderden: ze worden allemaal van het toegewezen inzendnummer voorzien. Dankzij dit nummer is gedurende het gehele veilingtraject eenvoudig na te gaan bij welke inzending een kavel hoort. De veiling van uw inzending geschiedt, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen, op basis van anonimiteit. In de inzending voorkomende namen en adressen zullen tijdens het verkavelen zoveel mogelijk worden verwijderd.

Veilingcatalogus & Fotobijlage

Nadat alle inzendingen zijn verkaveld wordt de veiling, zes tot acht weken voordat deze plaats zal vindens, afgesloten. Nu kan met het maken van de veilingcatalogus worden begonnen. Hierin worden alle kavels van alle inzenders in een specifieke volgorde opgenomen. Deze volgorde, die van veel factoren afhankelijk is, moet voor een optimale toegankelijkheid van de catalogus en het daarin aangeboden materiaal zorgen.


Alle kavels, die onder een voorlopig nummer waren geadministreerd en opgeborgen, krijgen na het bepalen van de volgorde een definitief nummer, waarmee zij uiteindelijk ter veiling worden gebracht. De door u ingeleverde kavels zijn nu aan de hand van zowel het inzend- als het kavelnummer traceerbaar.
De veilingcatalogus beschouwen wij als ons visitekaartje, niet alleen voor de inzenders, maar vooral voor het (inter)nationale koperspubliek. Naast het tekstgedeelte vindt u hierin ook vele foto’s van het betere materiaal. Als aanvulling en voorproefje hierop kunt u in de online catalogus ook gedeelten van vele belangrijke collecties bekijken, ruim voordat de papieren versie in druk verschijnt.   

Inzendlijst

Alle inzenders ontvangen, voorafgaande aan de kijkdagen en de veiling, een veilingcatalogus en een lijst met alle kavelnummers, die tot de inzending behoren. Op deze inzendlijst staat ook het inzendnummer vermeld.

Verzending

Nadat de veilingcatalogi zijn gedrukt, worden deze met spoed naar al onze klanten verzonden. Omdat onze veilingen internationaal zijn, kent een groot aantal catalogi een buitenlandse bestemmimg.

Kijkdagen

Vanaf twee weken voor de veiling tot en met de veilingdagen zelf krijgen onze klanten uitgebreid de gelegenheid om het aangeboden materiaal te bezichtigen. Deze periode houden wij bewust zeer ruim, vele aspirant kopers hebben meerdere dagen nodig om de kavels van hun mogelijke gading aan een persoonlijke inspectie te onderwerpen.
De losse nummers zijn ook in kleur op onze website te bezichtigen, evenals de volledige tekst van de veilingcatalogus. Als extra vindt u hier ook afbeeldingen van onderdelen uit belangrijke kavels, die als collectie worden geveild.  

Veiling

De veilingen vinden op een steenworp afstand van ons kantoor plaats in het Venduehuis der notarissen (Nobelstraat 5, Den Haag). Als inzender of belangstellende bent u van harte uitgenodigd om deze te bezoeken. De exacte data van de veilingen en de aanvangstijden van de zittingen kunt u in de veilingcatalogi en op onze website terugvinden.

Afrekening

Zes tot acht weken na de veiling ontvangt u een afrekennota. Deze is vergelijkbaar met de inzendlijst, alleen worden nu achter de kavelnummers de gerealiseerde bedragen vermeld. Op het moment dat u deze afrekening ontvangt is de totale opbrengst minus onze commissie al op de door u opgegeven bank- of girorekening overgemaakt.

Onze verkooppercentages zijn zeer hoog. Mochten er desondanks één of meerdere kavels niet zijn verkocht, dan worden deze in de volgende veiling opnieuw opgenomen. Behalve als het om een onbeduidend restant gaat, in dat geval doen wij u een afhandelingsvoorstel.