Contact

Wilt u meer weten?
Bel, mail, schrijf of fax ons.
Wij helpen u graag!
Wilt u contact via E-mail opnemen?
Klik hier.

Rietdijk B.V.
Postzegel- en Muntenveilingen
Noordeinde 41
2514 GC DEN HAAG

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag 9.00-17.00
(Taxaties altijd op afspraak).

Tel.: +31 (0)70 - 36 47 957
Fax.: +31 (0)70 - 36 32 893

Email: info@rietdijkveilingen.nl

Internet: www.rietdijkveilingen.nl

Hoe gaat het kopen op onze veilingen in zijn werk?

Hieronder vindt u stapsgewijs alle informatie die voor de (aspirant)koper op onze postzegel- of muntenveilingen nuttig kan zijn.

Aanvraag veilingcatalogus.

Als geïnteresseerde en potentiële koper op onze veilingen zult u op de hoogte van het aanbod moeten zijn. Zowel bij de postzegel- als de muntenveilingen komt immers een enorme hoeveelheid materiaal onder de hamer en u wilt graag op voorhand weten of daar iets voor u tussen zit.

Onze veilingen vinden ieder halfjaar plaats en worden in de media aangekondigd. De veilingdata worden onder andere in het Maandblad Filatelie, De Muntkoerier, kranten en verenigingstijdschriften gepubliceerd. U kunt het hele veilingprogramma uiteraard ook op onze website vinden.

Voor iedere veiling wordt een aparte catalogus gemaakt, waarin het hele aanbod van vaak duizenden kavels systematisch wordt omschreven en weergegeven. U kunt deze catalogus op onze website inzien, maar ook per post een gedrukt exemplaar naar u toe laten sturen. Reguliere kopers en alle inzenders krijgen deze catalogus vanzelf toegezonden. Heeft u eenmaal geboden of iets aangekocht op de veiling, dan ontvangt u de volgende catalogi automatisch en vrijblijvend, totdat u zelf aangeeft daar geen behoefte meer aan te hebben.

Klik hier voor het aanvragen postzegelveilingcatalogus.

Klik hier voor het aanvragen muntenveilingcatalogus.

Kijkdagen

De kijkdagen worden zowel in de veilingcatalogus als op de website aangekondigd. Het aangeboden materiaal is gedurende deze dagen op ons kantoor te bezichtigen. Voor de postzegelveiling bestrijkt deze periode ongeveer tweeënhalve week en voor de muntenveiling een week. Tijdens de kijkdagen heeft u uitgebreid de tijd om de veilingkavels van uw interesse te bezichtigen en uw eventuele bod te bepalen. Neem vooral voor collecties en kavels in dozen de tijd om te beoordelen wat u daarvoor zou willen bieden. Vergeet daarbij niet dat onze startprijzen in de regel aan de voorzichtige kant zijn en de belangstelling groot is. De uiteindelijke opbrengst is meestal beduidend hoger dan de inzetprijs, die in de veilingcatalogus staat vermeld.

Klik hier voor de kijkdagen van de postzegelveilingen.

Klik hier voor de kijkdagen van de muntenveilingen.

Bieden

Bieden op de veiling kan op drie manieren. U kunt persoonlijk aan de veiling deelnemen  en de veilingzaal bezoeken, of u kunt tijdens de veiling inloggen op onze speciale biedpagina RietdijkLive. U bent dan gedurende de veiling online met de veilingzaal verbonden. Tenslotte kunt u een zogenaamde schriftelijke bieding vooraf uitbrengen. U verstrekt dan een schriftelijke opdracht aan de veilingmeester, die vervolgens namens u zal meebieden, totdat het maximum opgegeven bedrag is bereikt. Meer informatie over schriftelijk bieden vindt u verderop in deze tekst!  

Persoonlijk aan de veiling deelnemen

Het persoonlijk bezoeken van de veiling biedt de nodige voordelen ten opzichte van het schriftelijk deelnemen. U kunt niet alleen ter plekke beslissen op welke kavels u wilt bieden, maar ook tot hoever u wilt gaan. Uw persoonlijke aanwezigheid stelt u bovendien in staat om uw tactiek gedurende de veiling aan te passen en voorafgaand aan de veiling nog enige kavels bekijken. Tenslotte kunt u ook online live deelnemen aan de veilingen. Dat geeft u dezelfde voordelen als ware u in de zaal aanwezig.   

Zittingen

Onze veilingen kennen meerdere zittingen, vaak een middag en een avondsessie, waarbij dan in de ochtend nog de mogelijkheid bestaat de aangeboden kavels op kantoor te bezichtigen. Alle informatie over wat er wanneer wordt geveild vindt u in de veilingcatalogus en op de website. 

Biednummer

De veilingzaal wordt een halfuur voor het begin van een zitting geopend. Als u van plan bent om mee te gaan bieden, heeft u een biednummer nodig. In de ruimte voor de ingang van de veilingzaal kunt u een biednummer krijgen.  Neemt u via Rietdijklive deel aan de veilingen dan krijgt u een online biednummer toegewezen dat voor die gehele veiling gebruikt kan worden. 

Bieden in de zaal

De veilingmeester roept het kavelnummer en de inzetprijs af, waarna het bieden kan beginnen. Als u het bedrag dat de man met de hamer noemt, nog steeds redelijk acht, kunt u uw biednummer omhoog houden. De veilingmeester zal het bedrag volgens de in de catalogus vermelde biedstappen verhogen, totdat er nog één bieder is overgebleven. Zodra dit het geval is, wordt het kavel aan deze bieder toegeslagen. De veilingmeester noemt dan nogmaals het uiteindelijke bedrag van toeslag en het biednummer van de koper. Als u een kavel per se wilt hebben, moet u het biednummer omhoog houden tot het aan u wordt toegeslagen. Bij vele gegadigden kan het bedrag flink oplopen, daarom is het stellen van een grens meestal verstandig. Wees niet bang dat u iets krijgt toegeslagen, als u per ongeluk een keer aan uw neus krabt. De veilingmeester weet heel goed wie er wel of niet biedt. Om verwarring te voorkomen is het raadzaam om altijd uw biednummer te gebruiken en niet met een knikje van uw hoofd of een pen te bieden. Is het biedverloop onduidelijk, of vraagt u zich af of uw biednummer wel wordt gezien? Grijp dan gerust even in, een juiste gang van zaken is in ieders belang!  

Live meebieden

Middels een speciaal biedplatform kunt u live meedoen met de veiling met behulp van een PC, laptop, tablet of telefoon. Hiervoor dient u zich natuurlijk wel eerst in te schrijven, dat kan tot 24 uur voorafgaand aan de veiling. Let op: De veiling gaat razendsnel! De afhandeling van de kavels gaat op de zelfde wijze als schriftelijke biedingen, na de veiling krijgt u vanzelf bericht.  

Link om u aan te melden voor RietdijkLive.

Link naar het online biedplatform RietdijkLive

De nota en het afhalen van aankopen

De deurwaarder houdt tijdens de veiling toezicht op de goede gang van zaken en legt de opbrengsten en kopersnummers vast. Op de plek waar u het biednummer kreeg, kunt u nadat u de veilingzaal heeft verlaten een aankoopnota krijgen. Deze nota kunt u vervolgens op ons kantoor voldoen, waarna u het gekochte meteen in ontvangst kunt nemen.

Opbrengstlijst

Muntenveilingen vinden over het algemeen op donderdag plaats. De vrijdag daarna worden alle resultaten gecontroleerd en dezelfde avond onder voorbehoud van wijzigingen op de website gepubliceerd. 

Postzegelveilingen vinden over het algemeen op dinsdag t/m donderdag plaats. De vrijdag daarna worden alle resultaten gecontroleerd en dezelfde avond onder voorbehoud van wijzigingen op de website gepubliceerd. 

Hoewel deze lijsten uiterst zorgvuldig worden samengesteld, kunnen kopers en inzenders hieraan geen rechten ontlenen.

Klik hier voor de opbrengstlijsten postzegelveilingen

Klik hier voor de opbrengstlijsten van de muntenveilingen

Contact direct na de veiling

Schriftelijke bieders en inzenders zijn nieuwsgierig naar de veilingresulaten, dat kunnen wij ons heel goed indenken. Toch verzoeken wij u vriendelijk om ons de dagen na de veiling zo min mogelijk met e-mails en telefoontjes te belasten. Elke toelichting of informatie, die wij in deze periode moeten geven, vertraagt het maken van de nota’s en de verzending, waardoor iedereen zijn informatie over de resultaten, dan wel aankopen later krijgt. Wij doen onze uiterste best om de veiling

De veilingdagen zijn hectisch en het aantal biedbriefjes loopt in de honderden. Zorg dat uw biedingen ruim op tijd binnen zijn, zodat deze door ons kunnen worden verwerkt, vóórdat de door u beboden kavels onder de hamer komen.  

Behandeling van uw bieding

Tijdens het uitvoeren van uw schriftelijke bieding handelt de veilingmeester alsof hij voor u in de zaal zit: hij probeert het bewuste kavel zo goedkoop mogelijk voor u te bemachtigen. Indien u € 100,- biedt op een kavel met een inzet van € 50,- zal de veilingmeester namens u met een bod van € 55,- openen. Het spel is op de wagen, maar hoe gaat het aflopen?

Voorbeeld A

De zaal biedt niet tegen.

Het kavel wordt u voor 55,- toegeslagen. Een koopje, want u had € 100 willen betalen!

Voorbeeld B

Er wordt in de zaal tot € 80,- tegen geboden.

De veilingmeester biedt namens u € 85,-, waarna de laatste zaalbieder zijn biednummer laat zakken. Het kavel wordt voor € 85,- aan u toegeslagen.

Voorbeeld C

Er wordt in de zaal tot € 110,- tegen geboden.

Het kavel wordt aan een zaalkoper verkocht, uw schriftelijke bieding was helaas niet succesvol.

Voorbeeld D

Er wordt in de zaal tot € 100,- tegen geboden.

Het kavel wordt in de zaal verkocht, omdat bij Rietdijk zaalbiedingen voorgaan op schriftelijke biedingen. De veilingmeester zal deze situatie in de regel voorkomen, door tijdens het bieden precies op uw hoogste bod uit te komen, waarna de zaal € 110,- zou moeten bieden om u te overtreffen.

Voorbeeld E

Er is op het kavel nog een schriftelijke bieding van € 100,- binnengekomen en de zaal toont geen belangstelling.

In dit geval wordt het kavel voor € 100,- aan de eerstbiedende toegewezen. Het snel insturen van een schriftelijke bieding levert in dit geval een voordeel op.

Vervallen schriftelijke bieding

Soms heeft een kavel een bemerking, die niet in de veilingcatalogus staat vermeld. De veilingmeester zal het zaalpubliek hiervan op de hoogte stellen. Ter voorkoming van problemen en teleurstellingen vervallen de schriftelijke biedingen op dergelijke kavels, tenzij de veilinghouder zeker weet dat de schriftelijke bieder van deze bemerking op de hoogte is.

Extra mogelijkheden: Of- en Maximum biedingen

Het is mogelijk om een zogenaamde Of bieding te doen (of het ene, of het andere kavel, dan wel één van de kavels uit een reeks vergelijkbare).

Ook is het mogelijk om een zogenaamde Maximum bieding te doen, waarbij u ongeacht het aantal beboden kavels het maximale bedrag van uw totale besteding aangeeft. Wij verzoeken u in deze gevallen altijd even contact met ons op te nemen en uw bieding tijdig in te sturen.

Checklist voordat u uw biedbriefje verzendt:

  • Zijn uw persoonlijke- en contactgegevens vermeld?
  • Zijn de kavelnummers en de biedbedragen duidelijk leesbaar?
  • Heeft u aangegeven of de aankopen worden opgehaald, dan wel moeten worden opgestuurd?
  • Heeft u uw handtekening geplaatst? Controleer na verzending de correcte ontvangst van uw bieding!  

Papierenversie:  Een biedbriefje voor de veiling kunt u hier downloaden.

Onlineversie:  Het online (invulbare) biedbriefje kunt u hier vinden.

Verzending nota’s en aankopen

Tijdens de veilingdagen hebben de zaalkopers hun nota’s ontvangen en de aankopen veelal meteen meegenomen. Na de veiling komen de schriftelijke bieders aan de beurt. Zij, die geen kavels kregen toegeslagen, worden zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte gesteld. Daarna volgen de nota’s aan nieuwe klanten, die deze eerst moeten voldoen, voordat toezending volgt. Vervolgens vindt de verzending van de schriftelijke aankopen van alle bestaande relaties plaats. Alle zendingen worden in principe aangetekend verzonden. Aankopen met een gewicht tot tien kilo gaan per post, voor grotere zendingen wordt DHL ingeschakeld. Kosten voor verzending en verzekering worden aan de koper doorberekend. In de week na de veiling verlaten enkele honderden zendingen ons kantoor.