Contact

Wilt u meer weten?
Bel, mail, schrijf of fax ons.
Wij helpen u graag!

Wilt u contact via E-mail opnemen?
Klik hier.

Rietdijk B.V.
Postzegel- en Muntenveilingen
Noordeinde 41
2514 GC DEN HAAG

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag 9.00-17.00
(Taxaties altijd op afspraak).

Tel.: +31 (0)70 - 36 47 957
Fax.: +31 (0)70 - 36 32 893

Email: info@rietdijkveilingen.nl

Internet: www.rietdijkveilingen.nl

Veilingkosten

 

Kosten van onze service voor verkopers
Voor het realiseren van de hoogste prijs voor uw postzegels of munten is een deskundige verkaveling voor de veiling een eerste vereiste. Rietdijk heeft sinds 1919 ervaring in het zo goed mogelijk presenteren van grote én kleine objecten en beschikt over een groot, internationaal en koopkrachtig klantenbestand. De kosten van onze service bestaan uit:

  • veilingcommissie,
  • kavelgeld 
  • en eventueel keuringskosten. 

Taxatiekosten (wanneer geheven) uit een eerder stadium krijgt u bij veiling van de verzameling van ons terug! 


Veilingcommissie
De veilingcommissie komt in overleg met onze taxateur tot stand. De veilingcommissie is een percentage dat wordt geheven over de uiteindelijke veilingopbrengst. Bij kleine en/of  bewerkelijke inzendingen kan een hogere commissie worden berekend, bij grote objecten een lagere. De hanteren kosten hangen dus in grote mate samen met de waarde en bewerkelijkheid van de te veilen collectie, daarom is dit ook geen vaststaand tarief. Veilingcommissie is altijd in overleg!   

 

Kavelgeld
Naast veilingcommissie wordt voor ieder veilingnummer kavelgeld in rekening gebracht. Met dit bedrag zorgen wij ervoor dat uw inzending de juiste presentatie krijgt.  

 

Keuringen
Voor duurdere stukken, die los worden geveild, kan een keuring noodzakelijk zijn. Indien een stuk naar ons inzicht gekeurd een hogere prijs opbrengt, dan zullen wij het laten keuren. Keuringskosten hangen van de aard van het te keuren materiaal af. Keuringen komen incidenteel voor en spelen bij het overgrote deel van de inzendingen geen of een bescheiden rol. Topzegels brengen met en recent foto-cerficaat meer op. Daarom zullen we zeldzaam materiaal altijd laten keuren teneinde de hoogste opbrengst te kunnen realiseren. De keurkosten worden dan met de meeropbrengst bij verkoop "terugverdiend". 


Toelichting inzendprocedure
Als u besluit om Rietdijk de opdracht tot veilen te geven, zal het hele veilingproces van inleveren tot en met afrekenen, alsmede de bijbehorende data door onze taxateur met u worden doorgenomen. 

Ook als u materiaal heeft, waarvan u zich afvraagt of het geschikt is om te veilen, kunt u vrijblijvend en kosteloos advies bij een van onze taxateurs inwinnen. De actuele tarieven worden met u besproken bij het inleveren van veilingmateriaal.

Een overzicht van de hele procedure kunt u hier vinden. Of in onze brochure met een samenvatting van de procedure →
Kosten voor onze service voor kopers
Als u na het bieden als winnaar uit de strijd bent gekomen, weet u het toeslagbedrag. Dit bedrag wordt vermeerderd met onze veilingcommissie en het tafelgeld. De actuele tarieven vindt u in de veilingcatalogus.   Of u uw biedingen doet in de zaal, vooraf schriftelijk of online via RietdijkLive maakt voor de kosten niet uit, die zijn voor iedereen gelijk om de veiling eerlijk te houden.