Contact

Wilt u meer weten?
Bel, mail, schrijf of fax ons.
Wij helpen u graag!

Wilt u contact via E-mail opnemen?
Klik hier.

Rietdijk B.V.
Postzegel- en Muntenveilingen
Noordeinde 41
2514 GC DEN HAAG

Openingstijden:
Maandag t/m Vrijdag 9.00-17.00
(Taxaties altijd op afspraak).

Tel.: +31 (0)70 - 36 47 957
Fax.: +31 (0)70 - 36 32 893

Email: info@rietdijkveilingen.nl

Internet: www.rietdijkveilingen.nl

Keuringen

 

Keuring vóór de veiling

Soms is het noodzakelijk om duurdere postzegels of munten te laten keuren. Bijvoorbeeld als de echtheid dan wel staat dubieus is, of als wij menen dat deze gekeurd en met een certificaat van echtheid een hogere prijs opbrengen. In voorkomende gevallen zullen wij de specifieke reden graag toelichten. De keuringen worden alleen door erkende specialisten uitgevoerd. De kosten van keuringen vóór de veiling worden aan de inzender doorberekend.


Keuringen na de veiling

Kopers op de veiling hebben krachtens de algemene voorwaarden het recht om het aangekochte te laten (her)keuren. Dit geldt alleen voor losse nummers en niet voor mappen, collecties en dozen. Indien de koper tot (her)keuring wil overgaan, dient deze dat uiterlijk veertien dagen na afloop van de veiling aan ons te melden. Omdat een keuring de nodige tijd in beslag kan nemen, wordt de uitbetaling aan de inzender opgeschort tot de uitslag bekend is.


Afhandeling keuring na de veiling

Na goedkeuring wordt de koop gestand gedaan. De inzender ontvangt zijn geld en de koper moet naast het aankoopbedrag ook de keuringskosten voldoen. Bij afkeuring wordt de koop tenietgedaan. De inzender ontvangt het afgekeurde materiaal retour en moet de keuringskosten betalen.     


Keurmeesters

Voor postzegels van Nederland en Overzeese Rijksdelen accepteert Rietdijk alleen keuringen van de NVPH (Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren) of de NBFV (Nederlandse Bond van Filatelisten-verenigingen). Bij keuring door anderen houdt Rietdijk volgens de veilingvoorwaarden het recht van herkeuring.