Contact

Wilt u meer weten?
Bel, mail, schrijf of fax ons.
Wij helpen u graag!
Wilt u contact via E-mail opnemen?
Klik hier.

Kantoor en postadres:

Rietdijk
Postzegel- en muntenveilingen
Noordeinde 41
2514 GC DEN HAAG

Openingstijden:

Maandag t/m Vrijdag 9.00-17.00
(Taxaties altijd op afspraak).

Telefoon en Fax:

Tel.: +31 (0)70 - 36 47 957
Fax.: +31 (0)70 - 36 32 893

Internet:

Email: info@rietdijkveilingen.nl
Internet: www.rietdijkveilingen.nl

De geschiedenis van ons veilinghuis

Oprichting
In 1919 richtte postzegelhandelaar John Rietdijk op 19-jarige leeftijd een veilinghuis op. Hij vestigde zijn bedrijf in Den Haag, het filatelistische centrum van Nederland. De belangstelling voor zijn veilingen was zo groot dat hij het werk al snel niet meer alleen aankon. Achtereenvolgens werden dhr. Meeder en mevr. Van Bunde aangenomen. Het personeelsbestand zou daarna een kleine vijftig jaar ongewijzigd blijven.
In 1928 hield Rietdijk de legendarische Olympiadeveiling, waarin vele topstukken en rariteiten onder de hamer kwamen. Een hamer, die hij trouwens speciaal ter gelegenheid van deze veiling had laten maken en die nog steeds door zijn opvolgers wordt gebruikt. 

 

Oorlogstijd
Tijdens de oorlog week John Rietdijk naar de Verenigde Staten uit. Gedurende deze periode werden de veilingen onder steeds moeilijker omstandigheden door dhr. Meeder en mevr. Van Bunde georganiseeerd. In de vijftiger jaren was het veilingbedrijf tot een vaste waarde in de filatelie uitgegroeid en kwamen er vele belangrijke collecties onder de hamer.  

 

Zeventiger jaren
Tijdens de hoogtijjaren van het postzegels verzamelen groeide Rietdijk gestaag. In 1966 werd het veilinghuis overgenomen door M.H. Lichtendahl, oud bankier en enthousiast veramelaar. Het bedrijf was indertijd naast de Gevangenpoort in het centrum van Den Haag gevestigd. Na de overname ontstond al snel het idee voor een familiebedrijf. In 1971 kwam Hans Lichtendahl, zoon van M.H. Lichtendahl, in dienst om de dagelijkse leiding op zich te nemen. Oprichter John Rietdijk bleef tot 1980 in het bedrijf werkzaam.  

 

Tachtiger jaren
Dhr. Lichtendahl senior ging in 1985 met pensioen, versterking van het team was in 1980 al gevonden. Arie Benschop trad in dienst voor het behartigen van allerlei zaken op filatelistisch gebied en is momenteel hoofd verkaveling. In deze periode is ook een boekhouder van het bedrijf, bij Rietdijk in dienst gekomen.  De veilingen werden in deze periode georganiseerd in het destijds bekende hotel De Gouden Wieken.
In het begin van de tachtiger jaren werd de Muntenveiling een nieuwe tak van het bedrijf. Deze veilingen werden onder leiding van Armand Lichtendahl georganiseerd. Al snel waren deze muntenveilingen een begrip in de numismatische wereld. Het aantal veilingen nam toe en er ontstond langzamerhand behoefte aan een grotere bedrijfsruimte. Rietdijk verliet het pand op De Plaats en verhuisde naar het Noordeinde.

 

Negentiger jaren
In 1990 kwam Paul van Beek in het bedrijf en werd voor vijftig procent mede-eigenaar en de compagnon Hans Lichtendahl. De jaren daarop werden gekenmerkt door vele veranderingen. Het aantal veilingen per jaar werd kleiner, maar de veilingen zelf, vanwege het groeiende aanbod, veel groter. De veilingen werden inmiddels in het Europa Hotel in Scheveningen gehouden. In deze jaren verdubbelde de omzet van het bedrijf.
Door het in de loop van de decennia opgebouwde netwerk van contacten en de toepassingen van nieuwe technieken op communicatiegebied stijgt de omzet van het bedrijf ook na de millenniumwisseling nog steeds.

 

Nieuw millennium
In 2002 besloot Paul van Beek terug te treden. In voorbereiding daarop waren inmiddels twee nieuwe medewerkers aangetrokken. In 1998 is John Kuin in dienst getreden, een jaar later gevolgd door René Roelandse. John Kuin verzorgt na het vertrek van Armand Lichtendahl de muntenveilingen en daarnaast de pers- en publiciteitszaken. René Roelandse houdt zich voornamelijk met verkavelen bezig en doet de boekhouding. 

 

In 2012 neemt Hans Lichtendahl na een dienstverband van veertig jaar afscheid van het bedrijf. Als voorbereiding op zijn vertrek zijn in oktober 2011 alle aandelen door de overige werknemers van Rietdijk overgenomen. Opgeteld zijn deze 3 aandeelhouders met hun drieën al een kleine 70 jaar in dienst van het veilinghuis. Zij zullen gezamenlijk de leiding van het bedrijf voeren. 

In 2018 komen Thomas Andeweg en André Hilgersom in dienst bij het nu meer dan 100 jaar oude veilinghuis. Het "vijfmanschap" zal in vanaf heden de 4 jaarlijkse veilingen van Rietdijk in de wereld filatelie en numismatiek verzorgen. 

 


Algemene informatie

Veilingen

Team

Kantoor

Veilingzaal